Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden.
De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt door de gemeente uitgegeven voor 10 jaar. Verlenging van deze graftermijn is niet mogelijk. Er ligt geen uitsluitend recht op het graf, wat betekent dat de gemeente bepaalt wie er in het graf begraven worden.

Cremeren

Ook na een crematie is het mogelijk om op de nieuwe algemene begraafplaats in Maarn een plek te vinden om uw dierbare overledene te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf of in een urnenmuur.

Liggende grafsteen

Natuurlijke grafsteen

grafsteen

Bijzonder grafmonument

Cirkel orion graniet en zwart graniet

Cirkel orion graniet en zwart graniet

Begraven in Maarn

In tegenstelling tot de andere algemene begraafplaatsen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug kent de begraafplaats in Maarn regels over wie er mag worden begraven of bijgezet op deze begraafplaats. De overledene moet op het moment van overlijden woonachtig zijn op het grondgebied van de voormalige gemeente Maarn en in de gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven. Het college van B&W kan hierop een uitzondering maken als de overledene volgens de gemeentelijke basisadministratie tenminste 15 jaar woonachtig is geweest op het grondgebied van Maarn, of als er andere dringende redenen zijn.

De gemeente geeft op de algemene begraafplaats in Maarn nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

maarnBegraafplaats Maarn

Algemene Begraafplaats Jacob van Wassenaerlaan 2 3951 CM

Open van zonsopgang tot zonsondergang.

De begraafplaats in Maarn is in 1924 aangelegd naar ontwerp van architect J. Pothoven. In de paden- en hagenstructuur zijn de symbolen voor geloof, hoop en liefde opgenomen: een kruis, een anker en een hart. De graven liggen in gazonstroken langs overwegend rechte paden.

Bijzondere graven

Op de begraafplaats zijn de graven van twee verzetsstrijders te vinden.

Aula’s

De aula dateert uit 1969 en is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten en biedt ruimte voor 100 personen. Er is een orgel in de aula aanwezig.

Onze collectie

Granieten grafstenen

Lees verder

Grafzerken

Lees verder

Ruwe grafstenen

Lees verder

Design grafstenen

Lees verder

Urnament

Lees verder

Restauratie

Lees verder

Menu